Eshuis Architect +31(0)6 340 265 84

Eindhoven - Starterswoningen LivingUp!

Binnenstedelijke groeiwoning

In de problematiek van het tekort aan aanbod van betaalbare starterswoningen, de levensloopbestendigheid van een woning en optredende monocultuur wordt gevraagd om een plan voor een gedifferentieerd woonmilieu met groeimogelijkheden in dezelfde wijk. Een woonmilieu waarin een mengeling plaatsvindt van diverse doelgroepen uit verschillende levensfases met uiteenlopende specifieke woonwensen en ruimtebehoeften. De doelgroepen zijn hierin onder te verdelen in respectievelijk de starters, gezinnen en senioren. Eerstgenoemde groep vraagt om een basiswoning met minimaal grondbeslag, gezinnen om een woning met extra vertrekken en senioren om een woning met gelijkvloerse opzet met ruimte voor hobby of logees. 

Om aan de woonwensen van de verschillende bewonersgroepen en om de differentiatie aan bewoners in de wijk op langere termijn grotendeels te kunnen waarborgen worden in het plan twee type stadswoningen geïntroduceerd. De vooraf gestelde voorwaarde bij beide types is de dat deze grondgebonden zijn en de bewoners de mogelijkheid geven om de woning aan te passen naar ruimtebehoefte met betrekking tot actuele of toekomstige ontwikkelingen.


starterswoningen LivingUp! Eindhoven - Eshuis Architect

 


Compacte basisopzet met uitbreidingsmodule

In tegenstelling tot de ruim opgezette traditionele verkaveling van grondgebonden woningen waartoe veelal een lap voor- en achtertuin worden gerekend wordt de basiswoning type A gekenmerkt door een minimale afmeting in grondbeslag van 7,5 x 8,5 meter. In deze opzet worden de grondkosten per woning zo laag mogelijk gehouden. De tuin wordt hierbij op het dak van de woning gesitueerd dat naast gunstige bezonning als bijkomend voordeel heeft te werken als warmte-accumulerende buffer. Basiswoning type B is een afgeleide van het eerste type en biedt met een extra module van 3,75 x 8,5 meter de ruimte tot een meer gelijkvloerse opzet.

Het uitbreidingspotentieel van de woningen is verticaal georganiseerd in modules van 25 m2. Door de modules minimaal in afmeting te houden kunnen investeringen aan de woning verspreid worden uitgevoerd. Tenslotte vraagt een uitbreiding vaak niet meer als om het creëren van een extra kamer. Door hun afmeting en materiaal kunnen de units als kant en klaar product worden aangeleverd, waarmee de bouwtijd en overlast tijdens de werkzaamheden tot het minimum beperkt kan worden. Voor de mogelijkheden van uitbreiding wordt de bewoner een keuzematrix geboden.

ontwerp starterswoningen LivingUp! Eindhoven - Eshuis Architect
concept compacte starterswoningen LivingUp! Eindhoven - Eshuis Architect

 

Grondgebonden woning in stedelijke context

Door de verticale opzet met minimale grondbeslag van de woning is de locatie voor deze opgave gevonden binnen een stedelijke context. De locatie van het plan bevindt zich nabij het hart van Eindhoven. Gelegen op de grens van woonbuurt Vonderkwartier en het stadscentrum ligt aan de noordzijde van het gebied een belangrijke verkeersader richting de stad. Kenmerkend voor het grensgebied is het contrast tussen het dorpse karakter van de grondgebonden woningen in de woonwijk enerzijds en het stedelijke karakter door de schaalsprong in de omliggende bebouwing anderzijds.


concept ruimtelijke opzet groeiwoningen LivingUp! Eindhoven - Eshuis Architect
ontwerp woningbouw Eindhoven - Eshuis Architect

 


Collectief binnenterrein

Anders dan bij traditionele verkaveling bied dit type woning bij aaneenschakeling de kans een gezamenlijk binnenterrein te creëren. In het gepresenteerde stedenbouwkundige plan ontstaan semi-openbare ruimten, een woonerf dat zich distantieert van de omliggende stratenstructuur. Doordat het binnenterrein op een halfverdiepte parkeergarage is gesitueerd ligt dit maaiveld hoger dan het omliggende. De parkeergarage wordt collectief verhuurt en biedt tevens de bewoner bij uitbreiding van de woning de mogelijkheid een parkeerplaats te huren. Het parkeerdek is plaatselijk gevouwen waardoor deze naast het geven van een eigen karakter tegelijkertijd zorgt voor natuurlijke ventilatie en overbrugging in hoogte tussen de verschillende woningtypes.

De leefbaarheid van het binnengebied wordt gegarandeerd door het terrein ten behoeve van sociale controle op te delen en de woningen aan de binnenzijde te laten ontsluiten. Door de afwisseling van beide types, en mogelijkheid tot uitbreiding per woning ontstaat een gedifferentieerd beeld.Er ontstaat contrast in de buitenwand en de zachte binnensfeer. De woningen kunnen mee transformeren. De wijk past zich aan.

collectieve ruimte woningbouwproject - Eshuis Architect
doorsnede ontwerp groeiwonningen Eindhoven - Eshuis Architect
maquette starterswoningen Eindhoven - Eshuis Architect
plattegrond ontwerp stadswoningen Eindhoven - Eshuis Architect


Project info

Project Woningbouwproject 42x Groeiwoningen: 28x type A (100 m2), 14x type B (130 m2)
Locatie Eindhoven Vonderkwartier - Noord-Brabant
Oppervlakte 5.000 m2
Ontwerp 2010 (besloten prijsvraag Customize Me!)

Opdrachtgever Heijmans Vastgoed & Woningbouw
Architect Egbert Eshuis i.s.m. Ronald Swinkels (SWKLS Architects)

#groeiwoning #binnenstedelijk #grondgebonden #toekomstbestendig #collectief #starterswoning #stadswoning #levensloopbestendig


 
 
 
Bellen
Instagram
LinkedIn